Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci


12 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, zainicjowany w 2002 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), będącą organizacją afiliowaną ONZ.

Ustanowienie obchodów miało na celu zwrócenie uwagi na problem, jakim jest wykorzystywanie nieletnich do pracy. Było także sposobem propagowania działań podejmowanych, by eliminować wszelakie formy wyzysku dzieci na całym świecie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pracę dzieci jako „pracę, która pozbawia dzieci ich dzieciństwa, potencjału, godności oraz jest szkodliwa dla rozwoju fizycznego i psychicznego”.

Jak podają źródła, pracują zarobkowo ok 152 mln dzieci – najwięcej w Azji oraz w rejonach Pacyfiku i Afryce Subsaharyjskiej. Najczęstszymi przyczynami pracy nieletnich są ubóstwo, marginalizacja oraz dyskryminacja. Wiele pracujących dzieci nie ma ukończonego 10 roku życia i są jedynymi zarabiającymi członkami rodziny. Nie mają innego wyjścia, muszą iść do pracy i zarobić na siebie, rodziców oraz młodsze rodzeństwo.

Najwięcej dzieci pracuje w rolnictwie, fabrykach, kopalniach, w handlu czy przy wykonywaniu prac związanych z turystyką. Niestety wiele młodych osób wykorzystywanych jest w narko- i seksbiznesie lub siłą wcielanych do armii.

W Polsce po raz pierwszy obchodzono ten dzień w 2004 roku.

Uczniowie klas pierwszych, chcąc zwrócić uwagę na problem wyzysku dzieci, stworzyli wystawę plakatów mających na celu skłonienie nas do refleksji i podjęcia działań w celu poprawy bytu najmłodszych zarówno w ubogich krajach rozwijających się, jak i w naszym państwie. Oto kilka uczniowskich pomysłów, co możemy zrobić:

1) nie kupuj produktów (np. ubrań) firm, które zmuszają dzieci do pracy – zainstaluj aplikację, która sprawdza, czy dana firma nie korzysta z pracy dzieci;

2) wesprzyj edukację dzieci z biednych regionów, wpłacając nawet minimalne datki na konto organizacji charytatywnych;

3) reaguj, gdy widzisz ciężko pracujące dzieci (np. w gospodarstwie rolnym, zbierające węgiel czy złom);

4) pomóż dzieciom z patologicznych rodzin w nauce (indywidualnie lub poprzez pracę w jakiejś organizacji).

A może Ty masz jakieś pomysły, jak walczyć z pracą i wyzyskiem najmłodszych?