Pik na szóstkę


LXXII Olimpiada Matematyczna

W dniach 12–13.02.2021 r. odbyły się zawody okręgowe LXXII Olimpiady Matematycznej. Do zawodów zakwalifikowano 500 uczniów, w tym 48 z województwa śląskiego. Każdego dnia rywalizacji w ciągu pięciu godzin uczniowie rozwiązywali trzy zadania (oceniane w skali 0, 2, 5, 6 punktów). Próg wejścia do finału okazał się w tym roku wysoki – 19 p. na 36 możliwych, czyli więcej niż trzy zadania! Niestety z powodu pandemii zawody odbyły się w formie zdalnej. Naszą szkołę reprezentowało 13 osób. Do finału olimpiady z województwa śląskiego zakwalifikowało się aż 15 uczniów, z czego sześcioro z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach! Z klas po gimnazjum: Magdalena Wójtowicz, Przemysław Szewczak (uczniowie III D) Michał Hoffmann, Marcin Wykpis (uczniowie z klasy II D) oraz uczniowie z klasy II DD (klasy po szkole podstawowej) – Michał Mańka i Mateusz Przebieracz. W dniach 7–8 kwietnia 2021 r., już w formie stacjonarnej, odbyły się zawody finałowe LXXII Olimpiady Matematycznej.

Reasumując, w zawodach stopnia pierwszego wzięło udział 1155 uczniów i uczennic, do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 500 osób, a do zawodów stopnia trzeciego – 170, z czego 160 uzyskało tytuł finalisty. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. postanowił przyznać 52 tytuły laureata – nagrody pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Wśród sześciu laureatów LXXII Olimpiady Matematycznej z województwa śląskiego znaleźli się Michał Mańka, laureat III stopnia (miejsca 24–46), oraz Michał Hoffmann, laureat IV stopnia (miejsca 47–52). Ponadto Michał Mańka otrzymał tytuł laureata drugiego stopnia Europejskich Mistrzostw Matematyki (EMC).

Wszystkim naszym finalistom i laureatom składamy ogromne gratulacje i życzymy sukcesów w kolejnych olimpiadach.

Naboj 2021

Dnia 23.04.2021 r. odbyły się międzynarodowe zawody matematyczne Naboj 2021 dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody te odbyły się w formie zdalnej i trwały 120 minut, podczas których drużyny starały się rozwiązać jak najwięcej zadań. Każda ze zgłoszonych szkół mogła wystawić po dwie drużyny w odpowiedniej kategorii. Pierwszą w kategorii „seniorzy” (głównie II i III klasa LO), drugą w kategorii „juniorzy” (I klasa LO). Naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny. Juniorzy w składzie: Kamil Adamczyk, Wiktor Bański, Marek Brzyski, Mateusz Stańko i Jakub Taborowski (wszyscy klasa I D); seniorzy A w składzie: Magda Wójtowicz, Przemysław Szewczak (klasa III D) i Michał Hoffmann, Marcin Wykpis (klasa II D) oraz Michał Mańka (klasa II DD); seniorzy B w składzie – Magdalena Kycler, Paweł Lamża, Piotr Kubicki, Dawid Siekański i Mateusz Przebieracz. Drużyna juniorów w swojej kategorii zajęła 31. miejsce w Polsce i 58. na świecie, natomiast drużyna seniorów A – 24. miejsce w Polsce i 35. na świecie! Natomiast drużyna seniorów B, odpowiednio miejsce 55. i 99. Warto w tym miejscu nadmienić, że w kategorii „junior” wystartowało 591 drużyn, a w kategorii „senior” – 547. Wszystkim naszym wspaniałym NABOJ-owcom serdecznie gratulujemy!

XVIII Śląski Konkurs Matematyczny

Dnia 13.04.2021 r. odbyły się zawody finałowe XVIII Śląskiego Konkursu Matematycznego. W gronie tegorocznych 65 finalistów znalazło się trzynastu uczniów Pika! Sześciu z nich otrzymało tytuł laureata, a trzech zostało wyróżnionych w finale. Tytuł laureata otrzymali: Kamil Adamczyk, Michał Hoffmann, Piotr Kubicki, Michał Mańka, Marcin Wykpis, Aleksandra Szczyrba i Marek Koprowski. Wyróżnieni zostali: Łukasz Byrski i Mateusz Przebieracz. Finaliści ŚKM z naszej szkoły to: Kacper Skrzypiec, Dawid Siekański, Magdalena Kycler i Marcin Zepp.