Samorząd uczniowski


Nowy samorząd został wybrany 15.10.2020r. Z powodu tego, że był tylko jeden komitet wśród uczniów zostało przeprowadzone referendum.


W skład nowego samorządu wchodzą:

Przewodnicząca – Kamila Dudek z klasy 2c1

Zastępca – Aleksandra Woźnica z klasy 2d

Zastępca – Franciszek Szczyrba z klasy 2c1

Sekretarz – Mikołaj Cichoń z klasy 2c1

Koordynator ds. wydarzeń szkolnych – Bartosz Pradela z klasy 2bb.