Święto Niepodległości


225 lat temu tereny dawnego państwa polskiego zostały całościowo zagrabione przez Prusy, Austrię i Rosję. Pomimo tego, że kraj nasz zniknął z mapy Europy, ludzie go zamieszkujący nie zapomnieli o swoim pochodzeniu i kontynuowali dziedzictwo wielu pokoleń przodków. Tworzyli kulturę romantyczną, porywali się na zrywy zbrojne, podchodzili do sytuacji państwa z rozsądkiem w pozytywizmie i prowadzili ku nowemu porządkowi świata w Młodej Polsce. Jednak aby przywrócić niepodległość państwu, rozwijanie i zachowywanie kultury nie wystarczało – potrzeba było polityki.

            Przez 119 lat nic nie dawało większej nadziei na odzyskanie niepodległości aż do momentu, kiedy to bańka napięcia, pompowana przez wielkie europejskie imperia, zaczęła pękać. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która była makabrycznym wydarzeniem w historii ludzkości – wiele osób zmarło w wyniku rozgrywek ludzi w garniturach, chowających się w małych gabinecikach. Jednak to właśnie w tamtych gabinetach kryła się szansa na pomoc. Ignacy Jan Paderewski był jednym z Polaków, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. Był człowiekiem kultury i starał się o względy dla sprawy Polski na salonach mocarstw zachodnich. Pozyskał poparcie samego Woodrowa Wilsona, prezydenta USA. W walce o odzyskanie suwerenności państwa istotne role grali również Józef Piłsudski, Roman Dmowski inni ojcowie niepodległości. Ich wszystkich, pomimo często zupełnie różnych poglądów, łączył wspólny cel.

            Gdy tragedia I wojny światowej dobiegała końca, wszyscy trzej cesarze próbowali przekonać do siebie Polaków przez zadeklarowanie chęci utworzenia państwa polskiego, lecz nasi przodkowie tę propozycję odrzucili, gdyż widać było, że imperia zaczynają tracić kontrolę nad biegiem historii.

            Później wydarzenia dzieją się już szybko: prezydent W. Wilson ogłasza czternaście punktów, tworzących nowy model stosunków międzynarodowych na świecie. Trzynasty punkt to „Stworzenie niepodległego państwa polskiego”.

            Od tamtych wydarzeń dzieli nas już ponad wiek. Obecnie żyjemy w wolnym i niepodległym państwie, którego przyszłość zależy od nas. To właśnie my, Polacy – ludzie, którzy czują wspólnotę pochodzenia, jesteśmy architektami jutra naszego państwa.