Integracja klas pierwszych


23 września 2020 roku odbyła się integracja klas pierwszych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Samorząd Uczniowski VIII LO pod opieką p. profesor Doroty Roszer.

Odbyło się w rygorze sanitarnym, związanym z pandemią COVID-19.

Klasy pierwsze brały udział w następujących konkurencjach:

  1. Kahoot z wiedzy szkolnej.
  2. Kalambury z nazwami związanymi ze szkołą.
  3. Połączenie nazwiska profesora z nauczanym przedmiotem.
  4. Narysowanie wychowawcy na kartce bez używania rąk.

Zmagania, będące świetną zabawą, toczyły się równolegle w auli i na boisku. Udowodniły, że nowi uczniowie szybko zadomowili się w szkole.