Wydawanie świadectw maturalnych


Wydawanie świadectw maturalnych przez wychowawców odbędzie się 11 sierpnia 2020r. od godz. 12:00 w następujących salach:

Klasa IIIa – sala nr 116

Klasa IIIb – sala nr 3

Klasa IIIc1 – sala nr 214

Klasa IIIc2 – sala nr 107

Klasa IIIc3 – sala nr 114

Klasa IIId – sala nr 301

Abiturienci z lat poprzednich w sekretariacie szkoły.

Przy odbiorze świadectwa maturalnego należy okazać dowód osobisty.

Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk i noszenia maseczki lub innej osłony, które będą zasłaniały usta i nos.