Pikowe A, B, C, czyli alfabet VIII LO


„Czy wiecie, że …?

Pikowe A,B,C,

czyli alfabet VIII LO”

A jak Asteroida

KO8GB1Z oraz 2011UO68 – takie oficjalne identyfikatory nadano nowym asteroidom odkrytym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela fizyki. Badawcze sukcesy doceniła Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „NASA”, przesyłając dyplomy gratulacyjne. Nasze zainteresowania sięgają Kosmosu!

B jak Biblioteka

W VIII LO to coś więcej niż wypożyczalnia książek. Promocja czytelnictwa, ciekawe konkursy, wystawy okolicznościowe. Tysiące książek, setki filmów, elektroniczne katalogi… To miejsce żyje i wpływa na życie szkoły. Warto tu wstąpić nie tylko po kolejną szkolną lekturę.

C jak Cern

Nasi uczniowie zainteresowani fizyką i odnoszący sukcesy w tej dziedzinie odwiedzają Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN pod Genewą. W kadrze naukowej tego renomowanego centrum znajdziemy też absolwenta naszej szkoły. Ślady z VIII LO prowadzą do wielu uznanych ośrodków badawczych Europy.

D jak DSD II

To egzamin państwowy z języka niemieckiego organizowany corocznie na całym świecie. W naszej szkole uczniowie przystępują do niego bezpłatnie, a uzyskanie certyfikatu zwalnia z dodatkowego egzaminu językowego na każdą uczelnię w Niemczech, zwalnia też z lektoratu z j. niemieckiego na studiach oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

E jak EWD

Edukacyjna Wartość Dodana określa przyrost wiedzy i umiejętności ucznia na danym etapie edukacji. W szkole średniej miernikiem EWD jest wynik egzaminu maturalnego. Dla naszej szkoły wskaźniki EWD są wysokie, co wynika z uzyskania przez młodzież bardzo dobrych wyników maturalnych z jednoczesnym znaczącym przyrostem wiedzy i umiejętności. VIII LO – tu pomożemy Ci odnieść sukces!

F jak Filharmonia Śląska

Mocny rock? Owszem. Metal? Czemu nie. Hip-hop? Może być. Nasi uczniowie lubią a nawet sami tworzą różną muzykę. W naszej szkole zaś mogą uczestniczyć w comiesięcznych koncertach artystów Filharmonii Śląskiej i tak kształtować swój muzyczny słuch, obcując nie tylko z muzyką poważną, ale i jazzową czy rozrywkową w najlepszym wydaniu. I tutaj stawiamy na jakość.

G jak Grono Pedagogiczne

Grono stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów, legitymujący się uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, posiadający lub zdobywający najwyższe stopnie awansu zawodowego. Ludzie z pasją, życzliwie nastawieni do młodzieży, potrafiący inspirować, rozbudzać ciekawość, pomagający w rozwiązywaniu nie tylko naukowych problemów.

H jak Historia

Niemal 150 lat dziejów naszej szkoły, zakręty historii, zmieniające się uwarunkowania polityczne, ustrojowe, kolejne reformy edukacji, tysiące absolwentów. Duma z tradycji i pamięć o niej ciągle żywa i pielęgnowana, a przy tym skupienie uwagi na tym co dziś i jutro – by kolejni wychowankowie opuszczający mury naszej szkoły bez trudu odnajdywali się w skomplikowanych realiach współczesnego świata. I to się udaje.

I jak Informatyka

Jeden z rozpoznawczych znaków VIII LO. Realizowana na poziomie rozszerzonym wyposaża naszych uczniów w wiedzę i umiejętności, które we współczesnym świecie gwarantują atrakcyjną pracę oraz możliwości rozwoju w wielu dziedzinach nauki oraz branżach przemysłu i gospodarki, zapewniając zawodowy sukces.

J jak Jakość

Mówiąc o jakości pracy danej szkoły, wymienia się najczęściej nowoczesne metody nauczania, dobre wyposażenie pracowni przedmiotowych, innowacje pedagogiczne, wysokie kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli. W kontekście naszej szkoły to prawda, ale istota jakości tkwi przecież także w talentach, zdolnościach, intelektualnej aktywności i pracowitości naszych uczniów (pogrubiony druk nie jest tu przypadkiem).

K jak Kwadraty

To zwyczajowo przyjęte i powszechnie używane określenie klas „D” z rozszerzonym programem nauczania matematyki, w perspektywie historycznej pierwszej w regionie klasy o takim profilu. Z grona „Kwadratów” wywodzi się najwięcej naszych laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad. Matematycznie zakręceni, ale spełniający się również często na polu artystycznym czy humanistycznym.

L jak Lokalizacja

Szkoła położona jest w centrum Katowic, przy ulicy 3 Maja 42, niedaleko dworca PKP, autobusowych stanowisk KZK GOP (łatwy dojazd pociągiem, autobusem i tramwajem), co nie jest bez znaczenia, jeśli zdecydujesz się spędzić tu najbliższe cztery lata.

M jak Miłość (i inne pozytywne uczucia) 🙂

Poznali się w Piku, tu znaleźli swoją drugą połowę na całe życie. Potem trafiły tu ich dzieci. To krótki szkic historii, jakie u nas się zdarzają. Bo nasza szkoła generuje dobre emocje.

N jak Nagroda Prof. Teodora Paliczki

Od 11 lat specjalna kapituła przyznaje uczniom naszej szkoły Nagrodę im. Profesora Teodora Paliczki – nauczyciela matematyki, wybitnego pedagoga i popularyzatora matematyki przez 50 lat związanego z VIII LO, inicjatora pierwszej na Śląsku (czwartej w Polsce) klasy autorskiej z rozszerzonym programem matematyki. Nagroda Jego imienia stanowi nobilitację dla uczniów odnoszących szczególne sukcesy na polu matematycznym.

O jak Olimp

Tak nasi uczniowie nazywają najwyższe, czwarte piętro szkolnego budynku, bowiem tam w swoich pracowniach rezydują głównie nauczyciele matematyki. Jakaś zbieżność z greckim Olimpem i mitologicznymi bogami? Raczej tak 🙂 Każda szkoła z tradycją ma swoją mitologię.

P jak Pracownia Fizyczna im. Prof. Waldemara Zillingera

Oczko w głowie nauczycieli fizyki – nowoczesna, dobrze wyposażona, ze sprzętem audiowizualnym, stołem demonstracyjnym, dziesiątkami urządzeń i zestawów ćwiczeniowych, z pulpitem sterowniczym – przez niektórych nazywanym Centrum Dowodzenia Światem 🙂

R jak renoma

VIII LO w Katowicach cieszy się nieustannie wielką renomą wśród szkół średnich w regionie, o czym corocznie świadczą spore rzesze absolwentów gimnazjum, a ostatnio szkół podstawowych, ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły. Gwarancją renomy są też nasi absolwenci – wybitni specjaliści w wielu dziedzinach.

S jak Sport i Sukcesy

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w rywalizacji sportowej, zdobywając kolejne puchary, medale i dyplomy – ich liczba jest imponująca, co widać chociażby w gablotach na terenie szkoły. Harmonia umysłu, ciała i ducha to troska o wszechstronny rozwój człowieka. W zdrowym ciele zdrowy duch. U nas się o tym pamięta.

T jak tradycyjna nazwa naszej szkoły

Tradycyjna a może raczej potoczna, bo mówią o nas Pik, w Piku, do Pika. Skąd wzięła się ta nazwa? Otóż w 1949 roku nadano naszej szkole imię Wilhelma Piecka (czytaj pika) pierwszego prezydenta NRD. Cóż, takie były czasy i tacy sojusznicy. Może lepiej kojarzyć nas z jednym z karcianych kolorów.

U jak Uczniowie

To oni są solą tej naszej szkolnej ziemi. Młodzi, ciekawi świata, otwarci na ludzi. Przychodzą tu, by rozwijać swoje zdolności, realizować pasje, pielęgnować talenty. Tu stawiają kolejny krok na swojej drodze do spełnienia marzeń, życiowych planów. Tu szukają znajomych, przyjaciół i dobrej zabawy.

W jak wymiana międzynarodowa

Nasi uczniowie wyjeżdżają do Kolonii w ramach wymiany młodzieży, a następnie goszczą w Polsce swoich rówieśników z zaprzyjaźnionej szkoły Kreuzgasse Gymnasium.

X,Y

W naszej szkole najbardziej skomplikowane równania z dwiema (i więcej niewiadomymi) nie będą stanowiły dla Ciebie najmniejszego problemu.

Z jak Złota Szkoła

W prestiżowym rankingu szkół średnich prowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy” zasłużyliśmy na miano złotej szkoły. Ta nobilitacja przysługuje szkołom, które mieszczą się w najwyższym przedziale jakości według przyjętych w rankingu kryteriów.

autor: Damian Noras