XI edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki


Pandemia koronawirusa spowodowała, że przygotowywane na 17 marca 2020 tradycyjne Spotkania z Matematyką nie odbyły się. Niestety, w rezultacie nie odbyła się też towarzysząca Spotkaniom uroczystość wręczenia Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki. Ogłaszamy zatem decyzję Kapituły (z dnia 18 lutego 2020) w bardzo ważnym dla laureatów XI edycji Nagrody dniu – pierwszym dniu matur pisemnych.

Z przyjemnością informujemy, że laureatami Nagrody A.D 2020 zostali absolwenci klasy 3d:

ADAM JELIŃSKI I RAFAŁ LOSKA.

Laureaci mają na swoim koncie liczne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, przy czym do najważniejszych należą sukcesy w Olimpiadach:

ADAM JELIŃSKI jest podwójnym finalistą Olimpiady Matematycznej (2019, 2020), natomiast RAFAŁ LOSKA jestpodwójnym finalistąOlimpiady Lingwistyki Matematycznej (2019, 2020) oraz finalistą Olimpiady Matematycznej (2019).

Do Nagrody byli ponadto nominowani:

  • Przemysław Szewczak, kl. 2d
  • Magda Wójtowicz, kl. 2d
  • Michał Hoffmann, kl. 1d
  • Marian Zepp, kl. 1d
  • Marcin Wykpis, kl. 1d

Zarówno laureaci, jak i nominowani otrzymają pamiątkowe tabliczki oraz książki Dawida Achesona “Krótka podróż w głąb matematyki”. Ponadto, zgodnie z regulaminem Nagrody, laureaci otrzymają również nagrody pieniężne.

Kapituła w składzie : prof. Maciej Sablik, prof. Krzysztof Rafał Apt, mgr Maria Dłotko, mgr Renata Suchanek, mgr Anna Lasak –Mazurkiewicz, mgr inż. Ewa Brzózka, mgr Ewa Paliczka, przyznając tegoroczną Nagrodę wzięła pod uwagę:

  • dorobek kandydatów – samodzielne opracowania referatów,
  • osiągnięcia w Olimpiadzie Matematycznej,
  • sukcesy w konkursach matematycznych,
  • oceny z matematyki.

W imieniu Kapituły – Renata Suchanek