Finalista L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


Z dumą informujemy, że nasz uczeń, Mikołaj Swoboda (kl. 2c1), uzyskał tytuł finalisty jubileuszowej, L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Sukces naszego licealisty zasługuje na podkreślenie także z powodów lokalnych, gdyż w gronie finalistów L OLiJP poza Mikołajem Swobodą nie znalazł się żaden inny reprezentant katowickich liceów.

            Nauczycielem prowadzącym olimpijczyka była p. prof. Marzena Małysa. Gratulujemy obojgu uzyskanych efektów pracy.

            Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu język polski, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów i innych szkół podaje Ustawa.