Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w okresie od 12, co najmniej do 25 marca.

W tym okresie nie odbędą się również konsultacje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne itp.