Konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940”


Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie, zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu w 80. rocznicę mordu dokonanego przez Sowietów na polskich oficerach. Można spróbować swoich sił (indywidualnie lub zespołowo) w obu kategoriach lub w jednej z dwóch wymienionych poniżej:

  1. Praca plastyczna (stworzenie projektu karty pocztowej na temat związany ze zbrodnią katyńską; wymagania szczegółowe stawiane pracy: niepowtarzalność i oryginalność, format A5, dowolna technika wykonania). Dopuszcza się przyjęcie do konkursu wersji elektronicznej pracy plastycznej; w takim przypadku powinna być ona zapisana na nośniku elektronicznym, w formacie .pdf oraz musi być do niej dołączony wydruk w wersji papierowej.
  2. Praca literacka (przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Polskie serce pękło. Katyń 1940 – dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”; wymagania szczegółowe stawiane pracy: niepowtarzalność i oryginalność, objętość pracy nie może przekroczyć 6 stron formatu A4, Times New Roman o rozmiarze 12, interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,54 mm).

Termin zgłaszania prac mija 23 marca 2020 r. Sprawy formalne związane z konkursem i wskazówki merytoryczne – sala 303.