XVII Śląski Konkurs Matematyczny


Dnia 4 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole zawody rejonowe XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. Organizatorem konkursu jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Śląski Kurator Oświaty – pani Urszula Bauer – objęła swoim patronatem XVII edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego. Patronat honorowy Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach objęła pani prof. dr hab. Katarzyna Horbacz, Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W zawodach wzięło udział 81 zawodników z liceów w Katowicach, Chorzowie, Tychach, Bieruniu, Bytomiu i Tarnowskich Górach. W tym samym czasie odbywały się zawody w pozostałych rejonach, tj. Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu. Łącznie rywalizowało 312 zawodników. Znane już są nazwiska 99 finalistów. Zawody finałowe odbędą się również w naszej szkole 24 marca (wtorek) 2020 r., o godz.10:00. Podczas finału odbędą się warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pana Michała Rała – nauczyciela naszego liceum.
Śląski Konkurs Matematyczny im. Krystyny Skórnik jest kontynuacją Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Rola tego konkursu jest bardzo ważna. Jego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwijają zamiłowanie do matematyki. Konkurs umożliwia wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie i kształtuje w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
Historia konkursu oraz jego przyszłościowa formuła i perspektywa stanowi dla Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego jeden z istotnych aspektów działalności, polegającej na krzewieniu kultury matematycznej wśród młodego pokolenia miłośników królowej nauk.