Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna


W dniach 7 i 8 lutego 2020 r. w VIII LO zorganizowane zostały zawody II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej. W zawodach tych wzięło udział 10 dziewcząt i 39 chłopców  z 18 szkół województwa śląskiego. Najliczniejszą grupę, składającą się z 5 dziewcząt i 12 chłopców, stanowili uczniowie naszej szkoły. W tym aż 7 uczniów klas pierwszych. Wyniki zawodów II stopnia i lista finalistów znane będą 26 marca 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna to coroczne, najbardziej prestiżowe zawody matematyczne odbywające się w Polsce, których pierwsza edycja miała miejsce już w roku szkolnym 1949/1950. Inicjatorem tej pierwszej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej było Polskie Towarzystwo Matematyczne, a od 2009 r. za jej organizację odpowiada Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

Nadrzędnym celem Olimpiady Matematycznej jest promowanie matematyki wśród młodzieży szkolnej – rozbudzanie zainteresowania nią i zamiłowania do nauki matematyki. Bardzo istotne jest również wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów matematycznych oraz zachęcanie do zdobywania wiedzy na własną rękę. Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna traktowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w szczególny sposób, dlatego jej uczestnicy mogą liczyć na korzyści, jakich nie daje żaden inny konkurs matematyczny w Polsce. Są to jedyne zawody matematyczne, w przypadku których udział w finale gwarantuje wolny wstęp na  wiele wydziałów niemal wszystkich wyższych uczelni w kraju. Poza tym każdy finalista, czyli uczestnik trzeciego etapu Olimpiady Matematycznej, jako stopień końcowy z matematyki otrzymuje na koniec roku szóstkę oraz 100% na rozszerzonej maturze z matematyki. Z kolei przed laureatami konkursu stoi otworem jeszcze większa liczba wydziałów polskich uczelni wyższych. Do tego dochodzą wyjazdy dla najlepszych uczestników olimpiady na rozmaite, prestiżowe konkursy matematyczne.