Warsztaty z literaturoznawcą – „Książka z plecaka”


24 lutego 2020 r. gościliśmy w szkole literaturoznawcę, p. dr. hab. Lecha Giemzę, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Pan Giemza, w ramach realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego „Książka z plecaka”, przeprowadził w sali 303 warsztaty interpretacyjne na temat roli ironii w poezji Wisławy Szymborskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna


W dniach 7 i 8 lutego 2020 r. w VIII LO zorganizowane zostały zawody II stopnia LXXI Olimpiady Matematycznej. W zawodach tych wzięło udział 10 dziewcząt i 39 chłopców  z 18 szkół województwa śląskiego. Najliczniejszą grupę, składającą się z 5 dziewcząt i 12 chłopców, stanowili uczniowie naszej szkoły. W tym aż 7 uczniów klas pierwszych. Wyniki zawodów II stopnia i lista finalistów znane będą 26 marca 2020 r.

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna to coroczne, najbardziej prestiżowe zawody matematyczne odbywające się w Polsce, których pierwsza edycja miała miejsce już w roku szkolnym 1949/1950. Inicjatorem tej pierwszej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej było Polskie Towarzystwo Matematyczne, a od 2009 r. za jej organizację odpowiada Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

Nadrzędnym celem Olimpiady Matematycznej jest promowanie matematyki wśród młodzieży szkolnej – rozbudzanie zainteresowania nią i zamiłowania do nauki matematyki. Bardzo istotne jest również wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów matematycznych oraz zachęcanie do zdobywania wiedzy na własną rękę. Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna traktowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w szczególny sposób, dlatego jej uczestnicy mogą liczyć na korzyści, jakich nie daje żaden inny konkurs matematyczny w Polsce. Są to jedyne zawody matematyczne, w przypadku których udział w finale gwarantuje wolny wstęp na  wiele wydziałów niemal wszystkich wyższych uczelni w kraju. Poza tym każdy finalista, czyli uczestnik trzeciego etapu Olimpiady Matematycznej, jako stopień końcowy z matematyki otrzymuje na koniec roku szóstkę oraz 100% na rozszerzonej maturze z matematyki. Z kolei przed laureatami konkursu stoi otworem jeszcze większa liczba wydziałów polskich uczelni wyższych. Do tego dochodzą wyjazdy dla najlepszych uczestników olimpiady na rozmaite, prestiżowe konkursy matematyczne.

XVII Śląski Konkurs Matematyczny


Dnia 4 lutego 2020 r. odbyły się w naszej szkole zawody rejonowe XVII Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. Organizatorem konkursu jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Śląski Kurator Oświaty – pani Urszula Bauer – objęła swoim patronatem XVII edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego. Patronat honorowy Dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach objęła pani prof. dr hab. Katarzyna Horbacz, Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W zawodach wzięło udział 81 zawodników z liceów w Katowicach, Chorzowie, Tychach, Bieruniu, Bytomiu i Tarnowskich Górach. W tym samym czasie odbywały się zawody w pozostałych rejonach, tj. Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku i Sosnowcu. Łącznie rywalizowało 312 zawodników. Znane już są nazwiska 99 finalistów. Zawody finałowe odbędą się również w naszej szkole 24 marca (wtorek) 2020 r., o godz.10:00. Podczas finału odbędą się warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pana Michała Rała – nauczyciela naszego liceum.
Śląski Konkurs Matematyczny im. Krystyny Skórnik jest kontynuacją Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Rola tego konkursu jest bardzo ważna. Jego uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwijają zamiłowanie do matematyki. Konkurs umożliwia wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie i kształtuje w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
Historia konkursu oraz jego przyszłościowa formuła i perspektywa stanowi dla Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego jeden z istotnych aspektów działalności, polegającej na krzewieniu kultury matematycznej wśród młodego pokolenia miłośników królowej nauk.

II Mistrzostwa VIII LO w szachach


Zapraszamy na II Mistrzostwa VIII LO w szachach, które odbędą się w czwartek 20 lutego w sali 109. Zgłoszenia przyjmują Andrzej Sułkowski klasa 3c2 i Tomasz Kułak klasa 3b.