Zawody Okręgowe IV Edycji Olimpiady Statystycznej


4 grudnia 2019 w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej. Nasze liceum było najliczniej reprezentowaną szkołą:
Aleksandra Szczyrba, Sebastian Oleksa, Jan Kuś, Marcel Ścierski, Marta Wilczak, Marta Kładź, Marcel Duda, Witold Kałamucki .
Do I etapu Zawodów Centralnych Olimpiady Statystycznej zakwalifikowali się: Marcel Ścierski, Marta Kładź, Jan Kuś.