„Złota Szkoła”


W XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 uplasowaliśmy się na 85. miejscu w Polsce, co daje nam prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem „Złotej Szkoły”.

W porównaniu z rokiem 2019 awansowaliśmy w rankingu aż o 48 pozycji.

Dzień Patronki


Dnia 13.12.2019 r. w naszej szkole odbył się już X dzień poświęcony naszej patronce Marii Skłodowskiej-Curie, w którym brali udział uczniowie klas pierwszych.

W ramach tego dnia uczniowie oglądali różne prezentacje, między innymi o życiu, działalności i odkryciach Marii Skłodowskiej-Curie, jak i również dowiedzieli się, kto w 2019 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki i chemii. Pod koniec każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę w quizie, a na najlepszych czekała nagroda. Zostały również przyznane wyróżnienia za konkurs plastyczny.

Natomiast w kolejnym tygodniu odbyła się w szkole gra terenowa, w której uczniowie chodzili po korytarzu, szukając kodów QR, dzięki czemu mogli jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat wybitnej Polki, patronującej naszemu liceum.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni
i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości, które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie.

Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego, warunków koniecznych do bycia rodziną zastępczą oraz procedury opiniowania uzyskać można od pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89 oraz od pracowników Działu ds. Rodzin z Dziećmi, ul. Jagiellońska 17,
tel. 32 251 00 87.

Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w zakładce „Zostań rodziną zastępczą”.

Zawody Okręgowe IV Edycji Olimpiady Statystycznej


4 grudnia 2019 w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej. Nasze liceum było najliczniej reprezentowaną szkołą:
Aleksandra Szczyrba, Sebastian Oleksa, Jan Kuś, Marcel Ścierski, Marta Wilczak, Marta Kładź, Marcel Duda, Witold Kałamucki .
Do I etapu Zawodów Centralnych Olimpiady Statystycznej zakwalifikowali się: Marcel Ścierski, Marta Kładź, Jan Kuś.

Bezpieczne ferie 2020


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje
o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2020”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

image description