Barbórka – akademia szkolna


Już od XIX wieku społeczność górnicza Śląska celebrowała Barbórkę jako wydarzenie religijne, kulturowe, zawodowe i rodzinne. W 2018 r. dzięki staraniom Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Arcybiskupa Wiktora Skworca wpisano Barbórkę na prestiżową krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie umacnia naszą śląską tożsamość, dlatego poprzez szkolną akademię postaraliśmy się przybliżyć tę tradycję naszym uczniom.

nauczyciel wiedzy o regionie

Danuta Nawrot-Łoboziak