Pikowi Pilionerzy


Matematyczny turniej „Pikowi Pilionerzy”

We wtorek, 17 września 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje do drugiej edycji matematycznego turnieju „Pikowi Pilionerzy” (1. etap). Wzięło w nich udział aż 48 uczniów z klas I, II i III. Uczestnicy mieli do rozwiązania 30 zadań (pytań – test wyboru) w czasie 40 minut. Pytania były różnorodne, począwszy od stricte rachunkowych, a skończywszy na tych z zakresu historii matematyki. Do finału zostało zakwalifikowanych 12 uczniów
z najlepszymi wynikami.

11 października, w piątek, w samo południe w VIII LO odbył się finał, którego celem było wyłonienie „Pikowych Pilionerów”. Licznie zebrana tego dnia widownia (około 120 osób!) już czekała na zmagania zawodników doskonale przygotowanych do turnieju! Na początek prowadzący krótko przedstawił wszystkich 12 finalistów, którzy przyjechali „z całej Polski”, i rozpoczęła się dobra zabawa. W finale naprzeciwko „Huberta Urbańskiego” zasiadło po kolei pięciu zawodników: Rafał Loska – „ornitolog z Wrocławia”, Kamil Gwóźdź , Marta Kładź – „kasjerka z Elbląga”, Wiktor Orman – „żołnierz z Kielc” oraz Piotr Ignacy – „ekonomista z Łodzi”. By zdobyć tytuł Pilionera, musieli oni poprawnie odpowiedzieć na 9 pytań, mając do dyspozycji trzy koła ratunkowe: publiczność, 50 na 50 oraz pytanie do eksperta.

Dwóch z graczy odpadło, udzielając błędnej odpowiedzi dopiero na ósme pytanie turnieju. Wiktor, „zawodowy żołnierz”, „strzelił” w trzecim pytaniu i spudłował. Uczestnicy 2. edycji turnieju otrzymali czek na ocenę celującą z odpowiednią wagą oraz książkę i kubek z logo „Pilionerów”. Warto w tym miejscu dodać, że doskonale zorientowana publiczność, posiadająca szeroką wiedzę matematyczną i śledząca każde pytanie, aktywnie pomogła każdemu z finalistów, typując poprawną odpowiedź (szczególnie czwartemu zawodnikowi, który już przy pierwszym pytaniu skorzystał z tego koła ratunkowego). Aktywnie również musieli się wykazać znakomici eksperci, z których każdy udzielił poprawnej podpowiedzi!

Po dwóch godzinach ciężkiej batalii zabawa dobiegła końca. Przeprowadzony turniej pokazał, a wręcz uświadomił, iż matematyka naprawdę może być ciekawa, że matematyka to nie tylko same rachunki. Czy będzie kolejna edycja? – absolutnie tak! Odbędzie się ona już
w lutym, w czwartym tygodniu 2020 roku (eliminacje: połowa lutego).