Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego


2   września   2019 r.

rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego

w  VIII  Liceum  Ogólnokształcącym

im. Marii Skłodowskiej – Curie  w  Katowicach:

godz.   9.00 – msza św.  w  Kościele  Garnizonowym

św. Kazimierza w Katowicach

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20;

godz. 10.30 –  uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego

na dziedzińcu szkoły