Matematyczny turniej „Pikowi Pilionerzy”


W piątek, 10 maja 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje do matematycznego turnieju „Pikowi Pilionerzy” (1. etap). Wzięło w nich udział 32 uczniów z klas I, II i III. Uczestnicy mieli do rozwiązania 25 zadań (test wyboru) w czasie 30 minut. Pytania były różnorodne, od stricte rachunkowych po historię matematyki. Do finału zostało zakwalifikowanych 12 uczniów z najlepszymi wynikami.

10 czerwca, w piątek, dokładnie w samo gorące południe w VIII LO odbył się finał, którego celem było wyłonienie Pikowego Pilionera. Licznie zebrana tego dnia widownia (około 90 osób) już czekała na zmagania zawodników, doskonale przygotowanych do turnieju! Na początek prowadzący krótko przedstawił wszystkich 12 finalistów, którzy przyjechali z całej Polski, i rozpoczęła się dobra zabawa. W finale tego turnieju naprzeciwko „Huberta Urbańskiego” zasiadło po kolei czterech zawodników. By zdobyć tytuł Pilionera, musieli oni poprawnie odpowiedzieć na 9 pytań, mając do dyspozycji trzy koła ratunkowe: publiczność, 50 na 50 oraz pytanie do eksperta. Dwóch z graczy odpadło w połowie turnieju, natomiast dwóch pozostałych (Marta Kładź i Wojciech Duda) zostało Pikowymi Pilionerami 1. edycji turnieju, otrzymując czek na ocenę celującą z wagą 3 oraz książkę.

Warto dodać, że doskonale zorientowana publiczność, posiadająca szeroką wiedzę matematyczną i śledząca każde pytanie, aktywnie pomogła każdemu z finalistów, poprawnie typując odpowiedź (szczególnie ostatniemu zawodnikowi, który już przy pierwszym pytaniu skorzystał z tego koła ratunkowego). Aktywnie również musieli się wykazać eksperci, jednym z których okazał się profesor J. Siwy. W kluczowym momencie błyskawicznie rozwiał on wszelkie wątpliwości dotyczące odpowiedzi na pytanie, która edycja Sejmiku Matematycznego odbyła się w tym roku.

Po dwóch godzinach ciężkiej batalii zabawa dobiegła końca. Dziękując bardzo gorąco wszystkim uczestnikom finału i publiczności za świetną zabawę, wierzę, że turniej ten pokazał, a wręcz uświadomił, iż matematyka naprawdę może być ciekawa, że matematyka to nie tylko same rachunki. Czy będzie kolejna edycja? – absolutnie tak! Odbędzie się ona już w grudniu. Gorąco już teraz zapraszam – „Huber Urbański”.