Wykład i warsztaty na Uniwersytecie Śląskim


7 czerwca 2019 r. wzięliśmy udział w Dniu Polonisty, zorganizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Wysłuchaliśmy wykładu p. prof. Mariana Kisiela „Tadeusz Różewicz jako poeta Zagłady” oraz uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez p. dr. hab. Filipa Mazurkiewicza na temat Potopu.

Wytrawni badacze otworzyli nam oczy na sprawy, o których przeciętny czytelnik nie ma pojęcia. P. prof. M. Kisiel odsłonił przed nami nieoczywiste oblicze poety z Radomska (zagłada jako: los Żydów, upadek języka, kres cywilizacji humanistycznej, wyczerpanie artystyczne, kryzys wartości), zaś p. dr hab. F. Mazurkiewicz uświadomił nam, że podczas oblężenia Jasnej Góry w 1655 r. pod murami klasztoru nie było ani jednego Szweda. Twierdzę szturmowali (bez specjalnej zaciekłości) mało liczni żołnierze niemieccy. Choćby z tego jednego faktu wynika, że H. Sienkiewicz pisał Trylogię z intencją uprawiania polityki historycznej.