Náboj 2019


Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Poziom trudności zadań jest odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Jest to uzyskane dzięki ustawieniu zadań wraz ze wzrastającym poziomem trudności. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Náboj odbywa się równocześnie w: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Pradze, Opawie, Bratysławie, Koszycach, Pasawie, Linzu, Zurychu, Budapeszcie, Veszprém, Cambridge, Edynburgu, Konstancy i Nowosybirsku. W każdym z tych miast tworzony jest lokalny ranking drużyn. Uczniowie również mogą porównywać swoje wyniki w rankingu krajowym oraz międzynarodowym. Drużyny rywalizują w dwóch kategoriach Juniorzy i Seniorzy.

W kategorii Juniorzy mogą wystąpić tylko drużyny, których wszyscy członkowie uczęszczają co najwyżej do drugiej klasy 4-letniego liceum ogólnokształcącego (lub odpowiedniej klasy innego typu szkoły). W kategorii Seniorzy mogą wystąpić wszystkie drużyny składające się z uczniów jednej szkoły. Uczniowie VIII LO odnieśli w tym roku w Náboju ogromny sukces! Drużyna juniorów zajęła 7. miejsce w Krakowie! (26. w Polsce, 49. na świecie), a drużyna seniorów – 8. miejsce w Krakowie! (15. w Polsce i 21.na świecie!!!). Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! Drużyna juniorów wystąpiła w składzie: Weronika Klatka, Paweł Lamża, Mateusz Marczyk, Przemysław Szewczak, Magda Wójtowicz, natomiast drużyna seniorów: Karolina Dądela, Wojciech Duda, Jan Kuś, Rafał Loska, Piotr Matusiak.