Dzień Otwarty


Zapraszamy na Dzień Otwarty 29 marca 2019 r. w godzinach 11.30 – 15.30

Oczekiwanie na uczestników Dnia Otwartego sala nr 5

Wystawa geograficzna sala nr 3

Gry językowe sala nr 106

Bioróżnorodność- wystawa (mikroskopy, prezentacje, filmy) sala nr 107

Quiz dotyczący lektur szkolnych sala nr 108

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych sala nr 114

Doświadczenia fizyczne sala nr 208

English Corners – gry i quizy językowe sala nr 214

Quiz wiedzy o Zbigniewie Herbercie sala nr 303

Z przedsiębiorczością za pan brat! sala nr 304

Escape room sala nr 404

Jeden z dwunastu sala nr 405

Prezentacja klas/ profili, kawiarenka/ kącik psychologiczny AULA