Finał Olimpiady Statystycznej


9 stycznia 2019 r. w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej. Nasze liceum było najliczniej reprezentowaną szkołą. Reprezentowali nas: Jędrzej Wicha, Olaf Grabowski, Michał Faron, Bartosz Sawicki, Krzysztof Ciosek, Mikołaj Kozok, Joanna Ginalska, Roch Wójtowicz, Alicja Niewiadomska, Sebastian Oleksa, Jan Kuś, Marcel Ścierski, Ewa Miklewska, Adam Jeliński. Zwycięzcą zmagań okręgowych został Bartosz Sawicki, przechodząc do I etapu Zawodów Centralnych Olimpiady wraz z Jędrzejem Wichą, Sebastianem Oleksą i Janem Kusiem.

13 marca 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbył się finał III edycji Olimpiady Statystycznej. Wśród 30 najlepszych uczestników III edycji znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Bartosz Sawicki – uzyskał tytuł Laureata III edycji Olimpiady Statystycznej, Jan Kuś i Jędrzej Wicha – uzyskali tytuł Finalisty III edycji Olimpiady Statystycznej.

Na gali finałowej obecni byli przedstawiciele organizatorów Olimpiady Statystycznej: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Pan prof. dr hab. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz przedstawicielka partnera olimpiady – Narodowego Banku Polskiego, Pani Ewa Waszkiewicz – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie.