X Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki


6 marca 2019 r. po raz dziesiąty została wręczona Nagroda im. Profesora Teodora Paliczki. Jak co roku podczas Spotkań z Matematyką uczniowie naszej szkoły, osiągający największe sukcesy w dziedzinie matematyki, zostali uhonorowani w ten wyjątkowy sposób. Nagroda imienia wybitnego śląskiego matematyka, dawnego profesora VIII LO, przyznawana jest przez dyrekcję VIII LO, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz przedstawicieli Rodziny Profesora Teodora Paliczki.

W tym roku laureatem nagrody został Paweł Moćko, uczeń klasy 3d. Paweł ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach matematycznych, jednak jego największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu laureata LXIX Olimpiady Matematycznej. Paweł znalazł się w gronie 6 uczniów nominowanych do nagrody. Oprócz niego byli to: Karolina Dądela – kl. 3d, Wojciech Duda – kl. 3d, Adam Jeliński – kl. 2d, Rafał Loska – kl. 2d, Roch Wójtowicz – kl. 3d. Kapituła postanowiła ponadto wyróżnić Karolinę Dądelę, Rafała Loskę i Rocha Wójtowicza.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy, by dalej rozwijali swoje matematyczne umiejętności i pasje.