Dzień Języka i Kultury Angielskiej


1 marca 2019 r. już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Języka i Kultury Angielskiej. To coroczne święto ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat języka angielskiego oraz przybliżenie im kultury krajów anglojęzycznych. Jest to dzień wyjątkowy nie tylko dla klas o profilu anglistycznym, lecz również dla każdego ucznia naszej szkoły chcącego rozszerzyć swoje kompetencje językowe.

W tym roku święto zainaugurował nowy element – pierwsza edycja szkolnego turnieju debat oksfordzkich. Na słowa pojedynkowali się uczniowie klas 1B, 2B, 3B i 3D. Szczególnie interesująca okazała się debata finałowa, w której reprezentanci klasy 1B stawili czoła starszym kolegom z 3B. Tematem, na jaki dyskutowali, był obowiązek zdawania egzaminu maturalnego z matematyki. Po widowiskowej wymianie argumentów jury, w skład którego wchodzili tegoroczni olimpijczycy anglistyczni, zdecydowało o wygranej reprezentacji klasy 3B w składzie: Nicol Błońska, Magda Matlak, Alicja Właszczuk i Anna Światkowska. Dziewczyny odebrały pamiątkowe nagrody z rąk pani mgr Anity Chrząszcz.

Drugim punktem programu był wykład pt. English vs Englishes, wygłoszony przez panią dr Iwonę Dronię z Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy dała nam ona spojrzenie na to, jak wygląda praca współczesnych lingwistów – poruszyła m.in. tematy zmian leksykalnych w angielszczyźnie, wpływu poprawności politycznej na ten język czy formowania się języków pidżynowych na nim opartych.

Na zakończenie Dnia Języka i Kultury Angielskiej uczniowie klas o profilu anglistycznym wzięli udział w warsztatach Podszewka języka: etymologia a nauka języka angielskiego. Poprowadzone one zostały przez pana mgr. Marcina Hanuszkiewicza, doktoranta w Zakładzie Kultury i Literatury Brytyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy warsztatów, opierając się na swojej wiedzy z zakresu słowotwórstwa, próbowali odgadnąć znaczenie nowo poznanych słów.

Tegoroczny Dzień Języka i Kultury Angielskiej to nie pierwsza i, jak mamy nadzieję, nie ostatnia tego typu impreza kulturalna w Piku. Wydarzenia takie jak to inspirują młodzież do podejmowania studiów na kierunkach filologicznych i rozwijają talenty lingwistyczne, których w naszej szkole jest przecież niemało. Tegoroczne święto było na to doskonałym dowodem.

Jakub Słotwiński, 3C3