XIV Międzyszkolny Dzień Kultury Rosyjskiej


6 lutego 2019 r. odbył się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach kolejny, już XIV, Międzyszkolny Dzień Kultury Rosyjskiej, poświęcony tym razem Syberii. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało wspólnymi siłami naszego liceum, Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Klubu Rusycysty oraz nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych szkół średnich.

Wśród gości przybyłych na imprezę był wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jerzy Smoliński i prezes Oddziału Śląskiego SWP-W Marek Rasiński. Uniwersytet Śląski reprezentowała dr Izabela Nowak.

Gościem specjalnym Dnia był podróżnik Ryszard Jama, który zainaugurował imprezę swoimi pasjonującymi wspomnieniami z podróży po Syberii, ilustrując je ciekawymi zdjęciami. Następnym punktem programu były prezentacje uczniowskie na temat syberyjskich miast, fauny i flory Syberii, Bajkału i ludów dalekiej północy. Szczególnie ciekawe były prezentacje uczennic VIII LO: Weroniki Kowalskiej, Wiktorii Wrońskiej, Adrianny Rzepki i Zuzanny Binek. Film z pobytu uczniów i wymiany młodzieży w Krasnojarsku zaprezentowała Irena Pawłowska, nauczycielka j. rosyjskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej. Bogaty program zakończyło wręczenie nagród i dyplomów uczniom i nauczycielom.