Gotowi na bezpieczne ferie


Wzięliśmy udział w pokazach ratownictwa lodowego, zainscenizowanych przez specjalistyczną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej na stawie Morawa (29 I 2019). Widzieliśmy akcję wyławiania poszkodowanego z przerębli i akcję tzw. samoratowania się. Pokazy działały na wyobraźnię i miały jasny przekaz: pierwsza zasada bezpieczeństwa zimą polega na niewchodzeniu pod jakimkolwiek pozorem na zamarznięte akweny.