„Bezpieczne ferie 2019”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2019”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj., śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

Bezpieczne ferie 2019  pdf