Paradisus Translatorum, czyli 43. Olimpiada Języka Angielskiego


Z radością informujemy, że aż 4 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do części ustnej etapu okręgowego 43. Olimpiady Języka Angielskiego. Kacper Hermann (2A), Sebastian Oleksa (2D), Jakub Słotwiński (3C3) i Paulina Żurawka (3B) świetnie poradzili sobie z częścią pisemną, w której zdobyli wymagane 65 punktów spośród 130 możliwych.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego (OJA), organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, jest aktywizacja uczniów o zainteresowaniach lingwistycznych, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Konkurs ma na celu również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej. W bieżącym roku szkolnym (2018/19) odbywa się 43. edycja olimpiady.

Nasi uczniowie przebrnęli już przez etap szkolny (składający się wyłącznie z części pisemnej, sprawdzającej znajomość gramatyki i słownictwa języka angielskiego) i przez część pisemną etapu okręgowego (sprawdzającą znajomość gramatyki i słownictwa, rozumienie tekstu czytanego i wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych). Nadchodząca część ustna sprawdzi ich znajomość klasyki literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz, ponownie, kultury krajów anglojęzycznych. Ocenie będą podlegać umiejętności językowe i wiedza merytoryczna. Ostatnim krokiem będzie etap centralny – finał olimpiady.

Warto również dodać, że czworo naszych uczniów stanowi najliczniejszą reprezentację spośród szkół w okręgu śląskim.

Reprezentantom szkoły życzymy powodzenia w zmaganiach o najwyższą stawkę.