Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2018/2019


Wiktoria Rytkowska, uczennica klasy 2 b, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2017/2018. Zakwalifikowała się do grona stypendystów, osiągając najwyższy wynik w VIII LO, czyli średnią ocen 5,56.

Stypendystka spełnia się nie tylko w nauce – bierze również aktywny udział w życiu szkoły. Aktualnie jest wiceprzewodniczącą samorządu naszego liceum oraz należy do szkolnego koła wolontariatu.