„Aby ziemia mogła znowu oddychać” – Europejskie Spotkanie Młodych PILGRIM w Katowicach


Tydzień przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24 do Katowic przyjechali młodzi ludzie z 7 europejskich krajów: Austrii, Czech, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski, by wyrazić swoją troskę i odpowiedzialność za Ziemię. Reprezentowali oni różne instytucje związane z Międzynarodową Siecią Pedagogiczną PILGRIM, do której należy również VIII LO.

Spotkanie zainaugurowano w piątek, 23 listopada 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zasadniczą część stanowiły: prezentacja dokonań poszczególnych instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podpisanie przez ich przedstawicieli Manifestu proekologicznego, który został przygotowany w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jeden z egzemplarzy otrzymał z rąk młodzieży z Czech i Ukrainy Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc z prośbą, aby przekazał jego treść polskiemu Kościołowi.

Wieczorem w krypcie katedry miała miejsce ekologiczna modlitwa o poszanowanie stworzenia. Podjęto modlitewną refleksję nad wybranymi fragmentami encykliki „Laudato si”, a następnie przedstawiciele instytucji PILGRIM wypowiedzieli przygotowane w ojczystych językach teksty modlitw.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od proekologicznego przemarszu niemalże 250 uczestników ESM pod hasłem „Aby Ziemia mogła znowu oddychać” w towarzystwie młodzieżowej orkiestry dętej z Czechowic-Dziedzic. Uczestnicy z licznymi banerami, plakatami oraz flagami pokonali trasę sprzed Wydziału Teologicznego UŚ na katowicki Rynek do pawilonu „Dobry Klimat”. Przed nim na młodzież czekał Prezydent Miasta Katowice – pan dr Marcin Krupa w towarzystwie Wiceprezydenta – pana Mariusza Skiby oraz pana Daniela Wolnego – odpowiedzialnego z ramienia urzędu miasta za organizację Szczytu Klimatycznego COP24. Po słowach powitania wszyscy zajęli miejsca w namiocie, gdzie przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia miasta Katowice w dziedzinie ekologii oraz zapoznano młodzież z planowanymi na najbliższe lata przedsięwzięciami, mającymi na celu poprawienie jakości powietrza oraz troskę o środowisko. Na zakończenie spotkania młodzież z Austrii i Rumunii wręczyła Panu Prezydentowi egzemplarz Manifestu proekologicznego z prośbą o promowanie go w samorządzie oraz na Szczycie Klimatycznym COP24. „Obiecuję, że przekażę go mieszkańcom Katowic. A ponieważ tworzymy z innymi miastami ponad dwumilionową metropolię, to również w metropolii ten dokument znajdzie miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wspaniałą inicjatywę” – odpowiedział Pan Prezydent.

Po zakończonym spotkaniu uczestnicy przeszli do gmachu naszej szkoły, gdzie odbywały się obrady „Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego”. Po serdecznym przywitaniu uczestników przez panią Dyrektor Marię Dłotko rozpoczęła się pierwsza część Szczytu – głos zabrali uczniowie europejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiając ciekawe inicjatywy podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju. W drugiej części spotkania uczestnicy przenieśli się do Europejskiego Parlamentu Uczniowskiego, który stworzyli uczniowie szkół licealnych. Reprezentanci kilkunastu szkół zabierali głos, przedstawiając najpierw sytuację ekologiczną w ich otoczeniu, a następnie proponowali konkretne działania, do których zobowiązują się na okres jednego roku.

Uczeń naszej szkoły – Paweł Müller – zwrócił uwagę, że największym problemem, z jakim się borykamy na Śląsku, jest zanieczyszczone powietrze oraz często pojawiający się smog, zwłaszcza zimą. Drugim problemem są śmieci.

„Na Śląsku istnieje wiele tzw. terenów niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej, a które ponownie stają się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście składowania odpadów. Wypełnia się nimi wyrobiska pokopalniane, byłe żwirownie, cegielnie czy huty. Śmieci nierzadko przywożone są do nas z krajów Europy Zachodniej. Odpady często są niewiadomego pochodzenia i zagrażają życiu oraz zdrowiu ludzi. Niestety są też śmieci, które sami produkujemy. Wśród nich są tony plastiku. Tłumacząc książkę »Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach«, dowiedzieliśmy się, że produkty z plastiku rozkładają się od 100 do 1000 lat” – dodał.

Dlatego uczniowie i pracownicy VIII LO chcą podjąć konkretne działanie, mające na celu ograniczenie zużycia plastiku – przez najbliższy rok podczas szkolnych uroczystości nie będą używane plastikowe talerze, kubki i sztućce. Zostaną one zastąpione produktami biodegradowalnymi, np. z płatków owsianych.

Trzecią część obrad Szczytu Klimatycznego Młodych stanowiła dyskusja panelowa, w której wzięli udział studenci z europejskich uniwersytetów. W roli ekspertów wystąpili: pan dr Johann Hisch – założyciel oraz dyrektor Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM; pan dr Dariusz Grzybek – Rektor Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu oraz Prezydent PILGRIM w Polsce; pani dr hab. Ewa Szadzińska – Dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; ks. dr Witold Kania – adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; pan mgr Michael Holzwieser – przedstawiciel „zielonej pedagogiki” z Wyższej Szkoły Pedagogiki Agrarnej i Środowiskowej w Wiedniu – HAUP. Dyskusję poprowadził pan dr Piotr Kubiak – Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Duchowości PILGRIM na Kościelnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Wiedniu Krems oraz koordynator PILGRIM w Polsce.

Po dyskusji panelowej młodzież z Polski i Węgier przekazała Manifest proekologiczny na ręce pana dr. Johanna Hischa – założyciela i dyrektora PILGRIM – z prośbą o propagowanie go wśród pedagogów.

Uczniowie VIII Liceum prowadzili konferansjerkę w dwóch językach: polskim i niemieckim, oraz przygotowali wspaniały program artystyczny, który ubogacił i ożywił obrady młodzieży. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, który podano na biodegradowalnych naczyniach z otrąb pszennych – można je z powodzeniem zjeść.

Następnie młodzież udała się do Kopalni Guido w Zabrzu, gdzie 170 m pod ziemią przeżyła Eucharystię, której przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Szkudło. W swojej homilii nawiązał do uroczystości Chrystusa Króla oraz troski o stworzony świat.

Ostatnim punktem programu dnia było spotkanie integracyjne w sali „Gościa Niedzielnego”.