Nowe szanse, nowe możliwości


5 grudnia 2018 roku to data, która na trwale zapisze się w historii naszej szkoły. Tego dnia doszło do podpisania umowy o współpracy VIII LO w Katowicach z Uniwersytetem Śląskim. Tym sposobem utrzymywane od lat z obustronną korzyścią relacje przybrały wymiar formalny.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego swój podpis pod umową złożył dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Karol Kołodziej, ze strony VIII LO pani dyrektor Maria Dłotko.

Wyjątkową uroczystość uświetnił inspirujący wykład dr. hab. nauk fizycznych i medycznych prof. UŚ Armanda Cholewki „Zobaczyć temperaturę”.

Jako uczniowie i pracownicy naszego liceum żywimy spore nadzieje związane z nowymi perspektywami, które otwiera oficjalna formuła współpracy z ważnym i cenionym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.