Lekcja języka polskiego dla gości z Ukrainy


23 listopada 2018 r. odwiedziła VIII LO grupa delegatów przybyłych na Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM. Tworzyli ją uczniowie Gimnazjum Katolickiego Szeptyckich we Lwowie (Школа-гімнзія Шептицьких) oraz Gimnazjum Katolickiego pw. św. Bazylego Wielkiego w Stanisławowie (Католицька загальноосвітня школа-гімнзія св. Василія Великого). Rozumiejący język polski goście z Ukrainy uczestniczyli w specjalnie przygotowanej dla nich lekcji na temat wpływu języków słowiańskich na polszczyznę – ze szczególnym uwzględnieniem ukrainizmów. Przeprowadził ją nauczyciel naszej szkoły, pan Mariusz Solecki.