Szczyt Klimatyczny w Katowicach


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Przedszkoli

i innych placówek oświatowych

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informuję, że w dniach od 16 listopada do 17 grudnia 2018 roku uruchomiony został Punkt Informacyjny o COP24 dla mieszkańców.

Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Rynek 1 i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu

  1. w dniach od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 7:30 do 17:00.

 

W Punkcie Informacyjnym można uzyskać bieżące informacje dotyczące organizacji Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

 

Uruchomione zostały dwa dedykowane numery telefoniczne: (32) 259-36-39 oraz (32) 259-34-03.

Zapytania można również kierować droga elektroniczną na adres e-mail: urzad.miasta@katowice.eu.

 

Proszę o udostępnienie niniejszej informacji pracownikom, uczniom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów Państwa placówek.

 

 

/-/Sławomir Witek

Naczelnik

Wydziału Edukacji i Sport