Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM


Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM
w VIII Liceum Ogólnokształcącym
przed Szczytem Klimatycznym ONZ COP 24 w Katowicach

W związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ COP 24 Międzynarodowa Sieć Pedagogiczna PILGRIM, do której należy nasza szkoła, organizuje w dniach 23-25 listopada Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM. Odbędzie się ono w Katowicach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Celem organizatorów jest popularyzowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości szacunku i ochrony stworzonego świata oraz propagowanie konkretnych działań na rzecz środowiska.
Uczestnikami spotkania będzie młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci z Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Polski. W programie przewidziano warsztaty ekologiczne oraz spotkania z osobami odpowiedzialnymi za organizację Szczytu Klimatycznego COP 24. Na ręce prezydenta Katowic, dra Marcina Krupy uczestnicy reprezentujący szkoły, uczelnie oraz inne podmioty odpowiedzialne za kształcenie młodzieży, przekażą Manifest proekologiczny wyrażający poparcie dla działań mających na celu ochronę klimatu.
Zasadnicza część spotkania, w sobotę 24. listopada, będzie miała miejsce w auli VIII Liceum i składać się będzie z trzech części: przedstawienie projektów uczniów europejskich szkół gimnazjalnych, „Parlament uczniowski” europejskich szkół licealnych oraz dyskusja panelowa z udziałem europejskich studentów.
Współorganizatorem spotkania są Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
Organizatorzy żywią nadzieję, że katowickie wydarzenie pomoże odkryć młodym ludziom, że węgiel i przemysł, to nie tylko zagrożenia dla klimatu, ale także szczególnie ceniony na Śląsku etos pracy, poszanowanie dla wartości oraz spotkanie tradycji i współczesności we wspólnej trosce o los ziemi.

Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM pdf