First Steps in Science


First Steps in Science to program tutorski, realizowany przez Instytut Fizyki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie we współpracy z Fundacją EDU-RES, do którego zakwalifikowało się dwóch uczniów z naszej szkoły – Jan Kuś i Piotr Ignacy z klasy 2d.

Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego, a także rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Do projektu zakwalifikowało się 20 uczniów z woj. śląskiego. Warunkiem uczestnictwa było poprawne rozwiązanie testu kompetencji, obejmującego zadania z matematyki. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do programu, mają prawo do:

  • opieki tutorskiej pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia;

  • realizacji projektu naukowego pod opieką tutora;

  • udziału w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu, podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki; warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych;

  • udziału w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki;

  • udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, prowadzonych dla studentów I roku studiów.

W roku szkolnym 2018/2019 zrekrutowani uczniowie uczestniczą w projekcie Fundacji EDU-RES, realizowanym w ramach programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Inauguracja współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim


Mamy zaszczyt poinformować, że uroczyste podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej VIII LO z Uniwersytetem Śląskim odbędzie się 5 XII 2018 r., o godz 9.00, w auli szkoły. Tego dnia wykład inauguracyjny, zatytułowany Zobaczyć temperaturę, wygłosi p. dr n. fiz. hab. n. med. prof. UŚ Armand Cholewka.

Wyjazd do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu


Dzień 15 listopada 2018 roku dla wielu trzecioklasistów był pierwszą w życiu okazją do odwiedzenia najbardziej znanego niemieckiego kompleksu obozów zagłady na terenie Polski – Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau.

Po dotarciu na miejsce klasy zostały podzielone na mniejsze grupy, wyposażone w zestawy słuchawkowe i przydzielone do swoich przewodników. Zwiedzanie rozpoczęło się od przejścia przez bramę z napisem „Arbeit macht frei” (Praca czyni wolnym). Uczniowie udali się najpierw do bloku czwartego – tam zaznajomili się z kserokopiami dokumentów więziennych, m.in. rejestrem więźniów, rachunkami oraz ewidencją transportów, a także zobaczyli makietę wysadzonego przez zacierających ślady zbrodni Niemców zespołu komór gazowych i krematoriów z obozu w Brzezince, puszki po cyklonie B i ekspozycję włosów ofiar – jeden z najbardziej szokujących dowodów zbrodni.

Zwiedzanie kontynuowano w bloku piątym, gdzie wystawione są rzeczy osobiste zagrabione zamordowanym Żydom – walizki, protezy, przedmioty codziennego użytku, np. szczotki, garnki, okulary, a także dziecięce ubranka i lalki.

W bloku szóstym przedstawiono życie codziennie więźniów obozu macierzystego – ich plan dnia i przykładowe racje żywnościowe. Tam pokazano także procedury towarzyszące rejestracji skazanych, ich ubrania i buty oraz zdjęcia.

Zwiedzanie kontynuowano w bloku jedenastym – tzw. bloku śmierci, którego wnętrze pozostało niezmienione od czasów wyzwolenia obozu. To tam mieściły się sala posiedzeń sądu doraźnego, obozowy areszt, cele do stania, ciemnice oraz pomieszczenia, w których głodzono więźniów na śmierć. W podziemiach tego budynku dokonano pierwszego testu cyklonu B jako narzędzia do masowego uśmiercania ludzi. Reprezentanci naszej szkoły złożyli wieniec oraz zapalili znicze pod Ścianą Śmierci – w miejscu, w którym esesmani rozstrzelali w trakcie działalności obozu kilka tysięcy osób.

Na koniec zwiedzania Auschwitz I przeszliśmy obok miejsca stracenia Rudolfa Hössa – komendanta obozu, oraz obejrzeliśmy zachowaną komorę gazową wraz z  odtworzonymi piecami krematorium.

Po przejechaniu do drugiego obozu – Auschwitz II-Birkenau – uczniowie zwiedzili baraki: więzienny i sanitarny, oraz mogli na własne oczy zobaczyć tragiczne warunki w nich panujące – małe prycze bez posłań, brak ogrzewania czy jakiegokolwiek ocieplenia budynku.

Na koniec pobytu w oświęcimskim muzeum zaistniała możliwość zadania dodatkowych pytań przewodnikowi, np. o bunt Sonderkommando – jednostki więźniów obsługującej krematoria, czy o ucieczkę rotmistrza Witolda Pileckiego.

Paweł Müller

fot. Jakub Czajka

Szczyt Klimatyczny w Katowicach


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Przedszkoli

i innych placówek oświatowych

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informuję, że w dniach od 16 listopada do 17 grudnia 2018 roku uruchomiony został Punkt Informacyjny o COP24 dla mieszkańców.

Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Rynek 1 i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu

  1. w dniach od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 7:30 do 17:00.

 

W Punkcie Informacyjnym można uzyskać bieżące informacje dotyczące organizacji Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

 

Uruchomione zostały dwa dedykowane numery telefoniczne: (32) 259-36-39 oraz (32) 259-34-03.

Zapytania można również kierować droga elektroniczną na adres e-mail: urzad.miasta@katowice.eu.

 

Proszę o udostępnienie niniejszej informacji pracownikom, uczniom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów Państwa placówek.

 

 

/-/Sławomir Witek

Naczelnik

Wydziału Edukacji i Sport

Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM


Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM
w VIII Liceum Ogólnokształcącym
przed Szczytem Klimatycznym ONZ COP 24 w Katowicach

W związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ COP 24 Międzynarodowa Sieć Pedagogiczna PILGRIM, do której należy nasza szkoła, organizuje w dniach 23-25 listopada Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM. Odbędzie się ono w Katowicach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Celem organizatorów jest popularyzowanie postaw proekologicznych, kształtowanie świadomości szacunku i ochrony stworzonego świata oraz propagowanie konkretnych działań na rzecz środowiska.
Uczestnikami spotkania będzie młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci z Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Polski. W programie przewidziano warsztaty ekologiczne oraz spotkania z osobami odpowiedzialnymi za organizację Szczytu Klimatycznego COP 24. Na ręce prezydenta Katowic, dra Marcina Krupy uczestnicy reprezentujący szkoły, uczelnie oraz inne podmioty odpowiedzialne za kształcenie młodzieży, przekażą Manifest proekologiczny wyrażający poparcie dla działań mających na celu ochronę klimatu.
Zasadnicza część spotkania, w sobotę 24. listopada, będzie miała miejsce w auli VIII Liceum i składać się będzie z trzech części: przedstawienie projektów uczniów europejskich szkół gimnazjalnych, „Parlament uczniowski” europejskich szkół licealnych oraz dyskusja panelowa z udziałem europejskich studentów.
Współorganizatorem spotkania są Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.
Organizatorzy żywią nadzieję, że katowickie wydarzenie pomoże odkryć młodym ludziom, że węgiel i przemysł, to nie tylko zagrożenia dla klimatu, ale także szczególnie ceniony na Śląsku etos pracy, poszanowanie dla wartości oraz spotkanie tradycji i współczesności we wspólnej trosce o los ziemi.

Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM pdf

Szkolne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę


Dnia 9 listopada 2018 r. w VIII LO odbyły się uroczystości związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Rano uczestniczyliśmy we mszy św. za ojczyznę, odprawianej w kościele Mariackim. Około 9.30 pani Dyrektor w auli szkoły uroczyście otworzyła obchody tego niepowtarzalnego wydarzenia. Następnie każda z klas pierwszych, drugich i trzecich rotacyjnie wzięła udział w każdym z trzech zaplanowanych zajęć: w narodowym czytaniu „Przedwiośnia”, w godzinie wychowawczej poświęconej niepodległości naszej ojczyzny i w koncercie pieśni patriotycznych.

W Koncercie Niepodległości wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie naszej szkoły. Wykonali oni między innymi: „Rotę”, „Szarą piechotę”, „Wojenkę”, „Białe róże”, „O mój rozmarynie”, harcerze z naszej szkoły zaśpiewali „Płonie ognisko” oraz „Dobosza”, a największymi oklaskami został nagrodzony solowy popis Wojciecha Dudy, który zagrał na pianinie „Scherzo b-moll” Szopena. Koncert zwieńczyło wykonanie ulubionej piosenki Józefa Piłsudskiego, czyli „Pierwszej Brygady”.

Punktem kulminacyjnym tego dnia było wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek polskiego hymnu. Równo o godzinie 11:11 cała społeczność licealna, zgromadzona na boisku szkolnym, jednym głosem wraz ze szkołami z całej Polski zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Jakub Czajka