List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.08.29