TERMINARZ REKRUTACJI 2018


TERMINARZ REKRUTACJI 2018
w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

1. Przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22.06.2018 r. (piątek) – 8.00 –15.00
25.06.2018 r. (poniedziałek) – 8.00 –15.00
26.06.2018 r. (wtorek) – 8.00 –15.00

2. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały

06.07.2018 r. (piątek)
3. Przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

06.07.2018 r. (piątek) – 9.00 –15.00
09.07.2018 r. (poniedziałek) – 8.00 –15.00
10.07.2018 r. (wtorek) – 8.00 –15.00
11.07.2018 r. (środa) – 8.00 –15.00
12.07.2018 r. (czwartek) – 8.00 –13.30

4. Publikacja list przyjętych do szkoły

13.07.2018 r. (piątek)