XXXV OGÓLNOPOLSKI SEJMIK MATEMATYKÓW


 

Już po raz trzydziesty piąty miłośnicy matematyki spotkali się na finale Ogólnopolskiego Matematyków. Autorzy najlepszych prac nadesłanych z całej Polski na adres organizatora – pracowni matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach w krótkich dziesięciominutowych prezentacjach przedstawiali zagadnienia, którymi się zajmowali w swoich monografiach. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana: od czysto naukowej, przez zastosowania matematyki na łamigłówkach i origami kończąc. Wśród 20 finalistów znalazło się aż 4 uczniów naszej szkoły:

Rafał Loska i Jacek Wieczorek z 1d, Karolina Dądela z 2d oraz Irena Grzesik z 2c1. Wszystkie wystąpienia naszych reprezentantów były bardzo profesjonalne i zrobiły duże wrażenie na słuchaczach, przy czym Rafał Loska zdobył największe uznanie w oczach opiekunów finalistów uzyskując pierwsze miejsce w kategorii: nagroda za najlepszą prezentację. Jego praca nosiła tytuł:

Jak obliczyć pole figury płaskiej?”

Ogólnopolski Sejmik Matematyków jest jedną z największych krajowych imprez tego typu. Finał odbywa się od lat w pięknych plenerach górskich (w tym roku w Szczyrku), patronat nad nim sprawuje Prezydent Katowic oraz Instytut Matematyki UŚ, z którego wywodzą się jurorzy konkursu. Więcej o historii Sejmików można przeczytać na stronie http://spinor.edu.pl.