„Uniwersytet Najlepszych”


Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice serdecznie zapraszają uczniów Państwa szkół do udziału w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Najlepszych”, który rozpocznie się w październiku 2018 r.
To pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach. Ponadto chcemy wspierać uczniów szkół ponadpodstawowych w rozwoju ich aktywności poznawczej oraz pobudzać ich innowacyjność oraz kreatywność. Główną metodą pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy zamieszkałych na terenie Katowic uczniów klas lII gimnazjum, uczniów VIII klasy szkół)’ podstawowej, uczniów’ szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem klas maturalnych.

„Uniwersytet Najlepszych” pdf