XIII Dni Fizyki


To już XIII Dni Fizyki w naszej szkole, które odbyły się w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku. Przygotowania rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. Podjęte działania były koordynowane i nadzorowane przez nauczycieli fizyki naszego liceum: Annę Kafel, Bogusława Lanusznego oraz Aleksandrę Szydło.

Na początku zredagowano program imprezy. Następnie przystąpiono do wykonania plakatów, zestawów do doświadczeń prezentowanych w sesji wykładowej. W kolejnych dniach ustawiono interaktywne zestawy doświadczalne w auli.

W pierwszym dniu odbyła się sesja wykładowa, w której zostały zaprezentowane:

  1. wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Macieja Maśki z Uniwersytetu Śląskiego pt. „Kot Schrodingera”;

  2. wykład absolwenta naszej szkoły, laureata I miejsca Olimpiady Astronomicznej za rok 1986, mgr. Bernarda Stryczka, pt. „Całkowite wewnętrzne odbicie a transmisja światłowodowa”;

  3. doświadczenie dotyczące badania obwodu LC – uczniowie klasy 3d: Oskar Nowak, Łukasz Wcisło;

  4. pokaz kryształów wyhodowanych przez laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Krzyształów, Szymona Świderskiego, oraz przez Agnieszkę Stawinogę z klasy 3d;

  5. prelekcja na temat promieniowania ciał oraz demonstracja nowego zestawu do badania widm pierwiastków w wykonaniu uczniów klas 1d i 3d: Katarzyny Kępińskiej, Łukasza Kity, Marcina Badory i Tomasza Lamży;

  6. rozważania na temat pierścieni w gazach i cieczach połączone z efektownym pokazem w wykonaniu Michała Kobieli z klasy 3d.

W trakcie trwania sesji wykładowej odbywały się kolejne etapy Quizu Fizycznego, prowadzonego przez mgr Aleksandrę Szydło.

W przerwie można było zwiedzać w auli wystawy przygotowane przez uczniów naszej szkoły, eksponujące: zegary słoneczne, wiaderka w Układzie Słonecznym, obrotową mapę układu planetarnego, zestawy doświadczalne w auli.

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych i drugich wykonywali doświadczenia w grupach dwuosobowych pod czujnym okiem swoich kolegów z klas trzecich (17 XI 2017). Przygotowane zostały 22 zestawy, do których zostały napisane instrukcje obsługi i karty pracy przez uczniów klas trzecich. Zaangażowanie uczniów w ten projekt było bardzo duże i zaowocowało pogłębieniem wiedzy i umiejętności w procesie poznawania zjawisk fizycznych.