IX EDYCJA NAGRODY IM. PROFESORA TEODORA PALICZKI


20 marca 2018 r., podczas Spotkań z Matematyką  miało miejsce ogłoszenie nazwisk laureatów i nominowanych do Nagrody im. Prof. Teodora Paliczki. Nagroda przyznawana jest co roku uczniom VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, którzy wykazali  się nieprzeciętnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki. Werdykt Kapituły odczytał jej honorowy przewodniczący, prof. Krzysztof Rafał Apt – jeden pierwszych wychowanków profesora Paliczki. W tym roku laureatkami zostały: KATARZYNA KĘPIŃSKA  (kl. 2d) oraz WERONKA LORENCZYK (3d). Ponadto nominowanym do Nagrody  byli: Kamil Gwóźdź (1d), Rafał Loska (1d), Michał Kobiela (3d), Łukasz Wcisło (3d) oraz Roch Wójtowicz (2d). Laureatki otrzymały nagrodę pieniężną oraz pamiątkowe tabliczki, natomiast nominowani – pamiątkowe tabliczki i  ksiązki o Polskiej Szkole Matematycznej. W uroczystości wręczenia Nagrody uczestniczyli zaproszeni goście: prof. dr hab. Maciej Sablik – prezes OG PTM, prof. dr hab. Adam Paweł Wojda z AGH – wychowanek prof. Paliczki,  Pan Jerzy Illg, redaktor naczelny Wydawnictwa ZNAK – wychowanek prof. Paliczki oraz córka profesora – Pani Ewa Paliczka.

 

SYLWETKI NOMINOWANYCH

 

Kamil Gwóźdź (1d)

 • Uczeń wszechstronnie uzdolniony, został uczniem naszej szkoły jako laureat Woj. Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz laureat Woj. Konkursu Przedmiotowego z Chemii.
 • Zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PANDA 2017 oraz Konkursie Matematycznym KAGUR 2017. w tym samym roku uzyskał również tytuł wicemistrza matematyki w konkursie organizowanym przez UŚ w ramach święta liczby PI.

Katarzyna Kępińska (2d)

 • Uczennica o wybitnych uzdolnieniach matematycznych. Realizuje indywidualny tok nauczania z matematyki.
 • Już dwukrotnie uzyskała tytuł finalistki Olimpiady Matematycznej (jako uczennica trzeciej klasy gimnazjum oraz uczennica klasy pierwszej Liceum.
 • W roku 2016, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej weszła w skład reprezentacji Polski na Olimpiadę Matematyczną Kobiet (European Girls’ Mathematical Olympiad ). Zawody odbyły się w kwietniu 2017 r. w Zürichu w Szwajcarii. Katarzyna zdobyła srebrny medal.
 • Jest laureatką I stopnia XIV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego.

Michał Kobiela (3d)

 • Po raz drugi nominowana do Nagrody im. Prof. Teodora Paliczki
 • Jest laureatem XIV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego. (2017 r.)
 • W roku szk. 2015/2016 uzyskał tytuł finalisty XXXVIII Regionalnego Konkursu  „Rozkosze Łamania Głowy”, oraz XIII Śląskiego Konkursu Matematycznego.
 • W minionych dwóch latach otrzymywał wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny
 • W dziedzinie fizyki otrzymał tytuł laureata III miejsca w Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców
 • Jest uczestnikiem comiesięcznych warsztatów matematyczno – informatycznych na UJ.

Weronika Lorenczyk (3d)

 • Po raz trzeci nominowana do Nagrody im. Prof. Teodora Paliczki.
 • Każdy kolejny rok przynosi coraz bardziej spektakularne sukcesy.: w pierwszej klasie zdobyła tytuł laureata I miejsca  XXXVIII  Regionalnego Konkursu  „Rozkosze Łamania Głowy” oraz tytuł laureata XIII Śląskiego Konkursu Matematycznego .
 • W klasie drugiej została laureatką I miejsca XXXIX  Regionalnego Konkursu  „Rozkosze Łamania Głowy” oraz laureatką I stopnia XIV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego.
 • Również w ubiegłym roku szkolnym uzyskała tytuł finalistki LVIII Olimpiady Matematycznej. Ze wzgledu na wysokie miejsce w klasyfikacji finałowej  weszła w skład reprezentacji Polski na Olimpiadę Matematyczną Kobiet (European Girls’ Mathematical Olimpiad 2018).
 • Weronika jest objęta indywidualną opieką naukową przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ.

 

Rafał Loska   (1d)

 • Uczeń o wszechstronnych zainteresowaniach(kolarstwo, wspinaczka skałkowa hydrologia, jezyki obce) i oczywiście matematyka.
 • Został uczniem naszej szkoły jako trzykrotny laureat wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów, laureat konkursu matematycznego KANGUR.
 • Rafał dwukrotnie zajął 1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Nudna Matematyka”, przy czym za  drugim razem już jako uczeń naszego Liceum.

Łukasz Wcisło (3d)

 • Po raz trzeci nominowany do Nagrody im. Prof. Teodora Paliczki .
 • W pierwszej klasie uzyskał tytuł II miejsca w woj. Konkursie „Nudna matematyka”, wyróżnienie w XXXVIII Regionalnym Konkursie  „Rozkosze Łamania Głowy” oraz tytuł finalisty XIII Śląskiego Konkursu Matematycznego.
 • W klasie drugiej został laureatem II miejsca  XXXIX  Regionalnego Konkursu  „Rozkosze Łamania Głowy” oraz laureatem XIV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego.
 • Dwukrotnie zdobył tytuł laureata konkursu matematycznego KANGUR.
 • Jest uczestnikiem comiesięcznych warsztatów matematyczno – informatycznych na UJ.

 

Roch Wójtowicz (2d)

 • Uczeń dociekliwy, ambitny o wyróżniających umiejętnościach matematycznych. Realizuje indywidualny tok nauczania z matematyki.
 • W ubiegłym roku uzyskał tytuł finalisty LVIII  Olimpiady Matematycznej, laureata XIV edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego oraz finalisty konkursu „Nudna Matematyka”
 • Jest uczestnikiem comiesięcznych warsztatów matematyczno – informatycznych na UJ.

 

Wszyscy nominowani brali w tym roku udział  w zawodach II stopnia Olimpiady Matematycznej. Wnioskujący wychowawcy wystawili  wszystkim bardzo dobre opinie, podkreślając zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Już po ogłoszeniu werdyktu Kapituły dowiedzieliśmy się, ze czwórka spośród nominowanych znalazła się na liście finalistów LXIX Olimpiady Matematycznej. Są to: Katarzyna Kępińska, Weronika Lorenczyk,  Łukasz Wcisło i Roch Wójtowicz.

 

Więcej o Nagrodzie na stronie: http://nagroda.8lo.pl/

 

 

 

Wymiana międzyszkolna


W dniach 16.03 ─ 23.03. odbyła się coroczna, organizowana od 17 lat, wymiana międzyszkolna z Gymnasium Kreuzgasse z Kolonii.

Do Katowic przyjechało 18 uczniów i 2 opiekunów ─ Ulrike Gerasch i Robert Bliedung.

Istotą wymiany jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie, trudnej niejednokrotnie, historii, likwidowanie wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Temu też służy bogaty program, w którym uczestniczą nie tylko uczniowie niemieccy i goszczący ich uczniowie naszej szkoły, ale każdy, kto ma ochotę i chce się w jakikolwiek sposób zaangażować w życie szkoły.

W tegorocznym programie znalazł się wieczór zapoznawczy, czyli dobra zabawa przy grze w kręgle, wspólne lekcje i zwiedzanie Katowic.

Na życzenie naszych gości zorganizowano dwie wycieczki, pierwszą o podłożu historycznym do Muzeum Auschwitz-Birkenau, drugą zaś historyczno-krajoznawczym do Wrocławia.

Wymiana to nie tylko wycieczki, ale również okazja do sprawdzenia swoich możliwości językowych, co udowodnili w tym roku nasi uczniowie przygotowując Dzień Języka Niemieckiego. Po raz drugi impreza ta odbywała się w naszej szkole pod naukowym patronatem Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, który przez czterema laty podpisał z VIII LO umowę o objęciu opieką klas dwujęzycznych. Tym samym stały się one klasami uniwersyteckimi.

Nasi uczniowie uczestniczą w szeregu warsztatów naukowych oraz konferencji organizowanych przez wydział filologiczny, a pracownicy naukowi są częstymi gośćmi w naszej szkole. Tak było i w tym roku. Pani dr Elisabeth Venohr i pan mgr Volker Venohr wygłosili w czasie Dnia Języka Niemieckiego ciekawe wykłady.

Nasza wymiana jest także wspierana przez Urząd Miasta Katowice, który każdego roku przygotowuje dla naszych uczniów i gości z Kreuzgasse spotkanie w Willi Goldsteinów. W tym roku pan Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, zapoznał gości z Kreuzgasse z przemianami, jakie dokonały się w naszym mieście oraz zaprezentował wizytówkę Katowic i ofertę w dziedzinie muzyki, sztuki, ale także nauki i biznesu, zachęcając ich tym samym do kolejnych odwiedzin.

Tegoroczna wymiana przebiegała w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, towarzyszyły nam ujemne temperatury, jednak nastrój optymizmu i radości towarzyszący wszystkim punktom programu sprawił, iż to siedemnaste spotkanie młodzieży i nauczycieli przebiegło bardzo sprawnie, a program przygotowany pod kierunkiem pani prof. Beaty Stolarczyk, która od samego początku zajmuje się organizowaniem tych kontaktów, pozwolił na wzajemne poznanie się i nawiązanie przyjaznych relacji. Wszyscy są pewni, że nie było to ich ostatnie spotkanie ─ już 10 kwietnia lecimy z rewizytą do Kolonii, a wielu uczniów umówiło się wstępnie na wspólne wakacje.