„Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach”


Nasi uczniowie włączyli się w tłumaczenie książki o tematyce ekologicznej

Rok temu nasze liceum zostało certyfikowane przez Międzynarodową Sieć Pedagogiczną PILGRIM za włączenie się naszych uczniów w realizację ekologicznego projektu w Austrii. Uroczystość odbyła się w czasie międzynarodowej konferencji na temat jakości powietrza na Śląsku. Zaprezentowano wtedy jeden z rozdziałów książki „Kinder diese Erde liegt in euren Händen. Handbuch für Gerschtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung” („Dzieci, los Ziemi leży w waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia”). Po konferencji zrodził się pomysł przetłumaczenia całej książki na język polski. Zadanie to podjął ks. dr Robert Kaczmarek – wieloletni katecheta naszej szkoły, który zaprosił do tego projektu uczniów klas niemieckojęzycznych. Włączyli się w niego uczniowie: Ewa Biolik, Andrzej Głowacki, Aleksandra Kozik, Michał Ostachowski, Martyna Rutkowska, Karolina Topolnicka, Katarzyna Wloka, Wiktoria Woźniak oraz Zuzanna Zięba. Rok trwały prace nad tłumaczeniem oraz redakcją polskiej wersji książki. Od samego początku projekt wspierała prof. Maria Dłotko – dyrektor naszego liceum – oraz nauczyciele języka niemieckiego, biologii, geografii i fizyki: Beata Stolarczyk, Aleksandra Bojarska, Sara Piela i Bogusław Lanuszny. Szczególny jednak wkład miał nasz germanista – prof. Dominik Mendera, który służył konsultacją translatorską.

17 lutego 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego podczas konferencji „Kościół katolicki w Ameryce Południowej” zostało zaprezentowane polskie tłumaczenie książki Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia”. W wydarzeniu tym udział wzięli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas autor książki – ojciec Juan Goicochea, oraz siostra Karina Beneder, która przetłumaczyła książkę z języka hiszpańskiego na język niemiecki. W prezentacji książki wziął udział Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup dr Wiktor Skworc.

„Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach” to książka, która może stać się pomocą nie tylko dla katechetów, ale również dla nauczycieli innych przedmiotów w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Składa się ona z 14 rozdziałów, podejmujących ważne dla człowieka i naszej planety zagadnienia: woda, powietrze, ekosystemy, oceany, Amazonia, zwierzęta, artykuły spożywcze, surowce mineralne, śmieci, plastik, zmiana klimatu, mobbing, rasizm, prawa człowieka. W książce są również propozycje 3 projektów do przeprowadzenia z dziećmi oraz planszowa gra edukacyjna „Pomóż nam uratować świat”. Każdy z rozdziałów ma podobną strukturę: „Rzeczywistość w moich oczach”, „A co na to nauka?”, „W obliczu Boga”, „Bądźmy świadomi”, „Modlę się do Boga”, „Życiowe świadectwo”. Ogromnym walorem książki jest odwoływanie się do ekologicznej encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Do każdego rozdziału skomponowano również piosenkę (tekst: Mariusz Kozubek, muzyka: Piotr Solorz).

Od strony merytorycznej nad projektem, z polecenia Prezydenta Miasta Katowice – dr. Marcina Krupy, czuwała pani Barbara Lampart – naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice. W pracach nad książką uczestniczyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego: prof. Adam Hibszer (autor recenzji) oraz prof. Helena Synowiec (konsultacja językowa). Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W prezentacji książki wzięli również udział przedstawiciele Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM z jej założycielem dr. Johannem Hischem oraz przedstawiciele Kościelnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wiednia/Krems.

Wydanie książki, przetłumaczonej w dużej mierze przez uczniów klas niemieckojęzycznych oraz przy współpracy nauczycieli VIII Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie, jest ciekawym sposobem włączenia się w działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej. Jest również niezwykłą formą włączenia się naszej szkoły w przygotowania do Światowego Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się w Katowicach w grudniu 2018 r.

Tłumaczenie książki – uczniowie VIII LO pdf