Finał drugiej edycji Olimpiady Statystycznej


W tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej udział wzięło blisko 2 600 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W zawodach okręgowych reprezentowali naszą szkołę: Katarzyna Kępińska, Paweł Moćko i Bartosz Sawicki. Do finału przeszedł Bartosz Sawicki.
13 marca 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego odbyły się zawody centralne Olimpiady. W zmaganiach uczestniczyło 30 uczniów z najwyższymi wynikami w kraju, wśród nich Bartosz Sawicki.
Bartek odniósł duży sukces – uzyskał tytuł Finalisty II edycji Olimpiady Statystycznej, zajmując 17. miejsce w Polsce.
Galę wręczenia nagród rozpoczął pan dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, m.in. pan Maciej Kopeć, Wiceminister Edukacji Narodowej, pani Ewa Waszkiewicz, Dyrektor NBP Oddziału Okręgowego w Warszawie, pan prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, przedstawiciele Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPO.