Rozkosze Łamania Głowy


5 marca odbył się pierwszy etap XL Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy” . Organizatorem konkursu adresowanego do klas I i II szkół ponadgimnazjalnych jest Pracownia Matematyki I Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”. W pierwszym etapie konkursu  wzięło udział 37 uczniów naszej szkoły. Czekamy na informacje o uczniach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.