Dzień Myśli Braterskiej


22 lutego, w rocznicę urodzin założyciela skautingu, Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave, wszyscy skauci

na świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Z tej okazji harcerze z naszego liceum przyszli dziś do szkoły ubrani w

mundury, a na długiej przerwie spotkali się w auli, gdzie rozmawiali i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Na koniec

zawiązali krąg i powrócili na lekcje.

Jakub Czajka