Powołanie


Bardzo przyjemnie jest nam poinformować, że dnia 09.01.2018 r. pani Dyrektor Maria Dłotko została powołana na członka Rady Programowo-Biznesowej w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Gratulujemy

 

Rada Programowa Wydz. Matem. UŚ.