Bezpieczne ferie zimowe


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2018”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

Plakat Bezpieczne Ferie Zimowe