Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego


Dyrektor szkoły Maria Dłotko w uroczystym wystąpieniu zainaugurowała nowy rok szkolny 2017/2018 w VIII Liceum  Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie